Usługi

Oferujemy kompleksowy zakres usług księgowo-podatkowych, prawnych i finansowych dla firm.

Możemy wesprzeć Państwa firmę w zakresie księgowości, podatków, ZUS, kadr oraz kontaktów z urzędami. Pomagamy w zakładaniu firmy oraz dalszych przekształceniach formy prawno-podatkowej. Świadczymy doradztwo podatkowe i pomagamy rozwiązywać indywidualne problemy finansowo-podatkowe.

Dodatkowo oferujemy wsparcie prawne, doradztwo i pośrednictwo w zakresie ubezpieczeń, windykację należności oraz wiele innych usług związanych z prowadzeniem firmy.

Pełne uprawnienia do reprezentacji

Pomimo uwolnienia części czynności z zawodu doradcy podatkowego, wyłącznie certyfikowani doradcy podatkowi mogą:

  1. Udzielać podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie, lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanych z tymi obowiązkami.
  2. Reprezentować podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach wymienionych w pkt.1.

Doradztwo podatkowe

Doradzamy spółkom, pomagamy w kontaktach z organami podatkowymi

Dowiedz się więcej

Księgowość

Rachunkowość spółek handlowych, rejestry VAT, sprawozdania finansowe

Dowiedz się więcej

Obsługa kadrowa

Od sporządzania dokumentacji kadrowej po reprezentację przed ZUSem

Dowiedz się więcej

Windykacja należności

Gdy wierzyciele nie chcą wywiązywać się ze swoich zobowiązań

Dowiedz się więcej

Napisz do nas!

Odpowiemy w ciągu jednego dnia roboczego.