Obsługa kadrowa

Od sporządzania dokumentacji po reprezentację przed ZUSem

Dokumentacja kadrowa

 • zakładanie i zarządzanie kartotekami osobowymi
 • pomoc w sporządzaniu umów o pracę i cywilnoprawnych oraz świadectw pracy
 • udostępnianie różnego rodzaju wzory dokumentów i pism
 • ewidencjonowanie czasu pracy, urlopów, zwolnień
 • naliczanie wynagrodzeń pracowników z różnych tytułów, w tym umów o pracę, umów zlecenia i o dzieło oraz innych umów cywilnoprawnych
 • wystawianie zaświadczeń o wysokości wynagrodzenia
 • sporządzenie list płac
 • sporządzanie wszelkich wymaganych deklaracji (PIT oraz sprawozdań GUS)

Ubezpieczenia społeczne i ZUS

 • składanie dokumentów rejestracyjnych i zgłoszeniowych właścicieli firm oraz pracowników
 • naliczanie składek ZUS oraz składanie deklaracji
 • sporządzenie pozostałych dokumentów ZUS, związanych z bieżącą działalnością gospodarczą i związanych z tym szeregiem zdarzeń pracowniczych

BHP

 • doradztwo w sprawie zakresu wymaganej dokumentacji, szkoleń i instrukcji
 • udostępnianie formularzy związanych ze szkoleniami
 • pomoc w sporządzeniu dokumentacji BHP i P.POŻ
 • możliwość skorzystania z usług naszego specjalisty ds. BHP i P.POŻ oraz przeprowadzenie przez niego koniecznych szkoleń i wystawienie odpowiednich zaświadczeń

Wsparcie w kontaktach z urzędami

W czasie kontroli reprezentujemy Państwa przed organami podatkowymi i ZUS, a w ramach przedmiotowej umowy, świadczymy bezpłatne doradztwo w zakresie kadrowo-płacowym i ZUS.

Doradztwo podatkowe

Doradzamy spółkom, pomagamy w kontaktach z organami podatkowymi

Dowiedz się więcej

Księgowość

Rachunkowość spółek handlowych, rejestry VAT, sprawozdania finansowe

Dowiedz się więcej

Obsługa kadrowa

Od sporządzania dokumentacji kadrowej po reprezentację przed ZUSem

Dowiedz się więcej

Windykacja należności

Gdy wierzyciele nie chcą wywiązywać się ze swoich zobowiązań

Dowiedz się więcej

Napisz do nas!

Odpowiemy w ciągu jednego dnia roboczego.